Donate using PayPal

Photomap

Photo number:
Photo #42946

Křižovatka u Mánesa

A2. Konec náplavky u Mánesa. Pokračujte buď po nábřeží nebo po levém chodníku. Pokud chcete zelenou, musíte si ji namáčknout tlačítkem nebo zkusit štěsti s videotekcí.

Doporučovaný postup pro videodetekci (12/2011):

Při příjezdu k Mánesu jeďte po rampě z náplavky cca 1 m od opěrné zdi nábřeží.
Zastavte v modrém oválu - pokud zastavíte na špatném místě (třeba řádně před stopčárou), tak se spíš nedočkáte.
Po 8s řadič vyhodnotí obsazení videozóny a zařadí nárok. O tom se ale nijak nedozvíte (např. rozsvícením tlačítka či jinou vizuální
informací).
Samozřejmě lze zkusit zmáčknout tlačítko na sloupku signalizace. To lze legálně pouze sesednutím z kola, jeho opřením o zeď, několika kroky k tlačítku a zpět obdobně. Nelegálně můžete přejet stopčáru, zastavit těsně u obruby na přechodu a gymnastickým cvikem úpaž vpravo z kola" zkusit na tlačítko dosáhnout (je to více zábavné než pohodlné).

Nárok se vybírá po výjezdu z Myslíkovy ulice, ale čekání může být prodlouženo preferenčním zařazením průjezdu tramvaje.

Za návod děkujeme T. Prouskovi.

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://www.cyclestreets.net/location/42946/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.