Donate using PayPal

Photomap

Photo number:
Photo #42957

Cyklostezka Lannova

Cyklostezka podél ulice Lannova. V rámci rekonstrukce parku mezi ulicí Lannova a nábřežím Ludvíka Svobody byla vybudována cyklostezka výrazně zlepšující napojení pravobřežní A2 a oblasti náměstí Republiky.

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://www.cyclestreets.net/location/42957/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.