Donate using PayPal

Photomap

Photo number:
Photo #43101

Světelný přejezd, Špejchar

Přejezd pro cyklisty na cyklostezce z Letenských sadů do ulice U Vorlíků, přiléhá ke křižovatce u smyčky Špejchar. Přejezd má tlačítko, nemá videodetekci.

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://www.cyclestreets.net/location/43101/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.