Donate using PayPal

Photomap

Photo number:
Photo #43551

Křižovatka Pražské a Švehlovy

Křížení tras u křižovatky Švehlova x Pražská. Spojka po jižním chodníku švehlvy pokračuje po cestě odbočující z Pražské.

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://www.cyclestreets.net/location/43551/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.