Donate using PayPal

Photomap

Photo number:
Photo #43563

Odbočení z ulice Pod Táborem

Odbočení z chodníku ul. Pod Táborem do nové zástavby. Odbočka je skryta za kontejnery a je dosti nevábná, pěkná ulice o 30 metrů vpravo je bohužel uměle zaslepena. Ve směru od Hrdlořez je vhodné odbočit už dříve na levý chodník a vyhnout se tak nepříjemnému odbočování vlevo z nepřehledné zatáčky.

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://www.cyclestreets.net/location/43563/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.